logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Lázeòské mìsto Jonsdorf


bild

Statistika

PSČ: 02796
Předvolba: 035844
2 002 Obyvatel
Plocha: 9,08 km²
Internet:
www.jonsdorf.de/
Starosta:
Heinz Leupolt

bildProtáhlá lázeòská obec Jonsdorf je nejvìtší obcí v Žitavském pohoří. Více než 150 let sem jezdí rekreanti. Obec se chce profilovat především jako hostitelka pro celou rodinu (v roce 1994 vyhrála celostátní soutìž Rodinné prázdniny v Nìmecku).

bildMimořádnou přitažlivost získává toto místo díky své poloze uprostřed pískovcových formací, lomech na mlýnské kameny a skalního mìsta. V Jonsdorfu se lámal 350 let mlýnský kámen, který se exportoval až do Anglie a Ruska. Dnes je na tomto místì zřízena přírodní stezka, která obsáhle informuje o lámání mlýnského kamene a geologických a botanických zvláštnostech.

bildV Jonsdorfu je široká sportovní nabídka pro rekreanty. Na prvním místì je třeba zmínit Freizeit- und Eissportzentrum (Centrum volného èasu a ledního sportu). Ale samozřejmì bude pro rekreanty v centru zájmu turistika a horolezení. Jonsdorf nabízí také organizované výlety. K ochlazení se nabízí (solárnì vyhřívané) horské koupalištì. Samozřejmì jsou tu také horolezecké túry.

V místì je i hranièní přechod pro pìší, takže je možné protáhnout i výlet do èeské èásti pohoří. V zimì jsou pro bìžkaře připravené dobře upravené stopy. Za doporuèení stojí také Hornolužická tkalcovna, originálnì vybavený podstávkový dùm.