logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Láznì Ojbín


bild

Statistika

PSČ: 02797
Předvolba: 035844
1 649 Obyvatel
Plocha: 18,29 km²
Internet:
www.oybin.com/
Starosta:
H.-J. Goth

Ojbín se nazývá perlou Žitavského pohoří. Obec leží chránìna v údolí na úpatí hory Ojbín, pískovcové skály ve tvaru pleteného úlu.

bildNa hoře trùní ruiny hradu a celestínského klášera. V létì se tu pořádají sborové a komorní koncerty. Budete-li sledovat křížovou cestu, dostanete se k nádhernému horskému hřbitovu, jednomu z nejhezèích v Nìmecku. V posledních letech došlo k rozsáhlým zajišťovacím opatřením, protože hrozilo nebezpeèí zřícení hřbitova. Kromì toho musíte bezpodmíneènì navštívit Horské muzeum a nesmíte zapomenout na stezku kolem hory Ojbín.

bildNa cestì k hoře Ojbín je další pamìtihodností barokní horský kostel. V létì se tu konají oblíbené konzerty "Veèerní hudba při svìtle svíèek".