logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Výlety na kole Žitavským pohořím

rad Kdo rád jezdí na kole, ten najde v Žitavském pohoří vyžití. Kromì vyznaèených cyklostezek se mùže cyklista vydat na vlastní pìst skrz středohoří. Jedno, jestli jste mladí nebo staří, jestli jste sváteèní cyklista nebo jezdíte na horském kole, každý zde nìco zažije.

Cyklisté mají k dispozici jak zemìpisné, tak i tématické cyklostezky. V srdci Žitavského pohoří zaèíná cyklostezka kolem podstávkových domù. Tato cyklostezka zaèína v Žitavì a vede spoustou obcí s typickými podstávkovými domy až do Neukirchu a je dlouhá 97 km.

radCyklostezka Odra-Nisa zac(íná v Žitave( a vede romantickým údolím Nisy pr(es klášter Marienthal do Zhor(elce a dále do Bad Muskau. Stezka vede nedaleko r(eky. Profil stezky je rovný až lehce zvlne(ný.

Cyklostezka podél Sprévy probíhá sice z ve(tší c(ásti v Braniborsku, zac(íná ale u pramene Sprévy v blízkosti Kottmarsdorfu. Odtud( vedou cesty pr(es Budyšín až do Sprembergu (130 km).