logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Geografie

pohoří
Žitavské pohoří, které se také nìkdy nazývá Lužické hory, je èást Sudet, které se táhnou ořes území Nìmecka, Èeska a Polska. Sudety se dìlí na další èásti, a táhnou se od severozápadu k jihovýchodu od údolí Labe k Moravské bránì. Nejvyšší hora je Snìžka v Krkonoších se 1.602 m.

pohoří
Jizerské hory tvoří spojení mezi Krkonošemi a Žitavským pohořím. Nejvyšší hora Jizera (1.127 m) dává pohoří jeho jméno. Luž (793 m) a Hvozd (750 m) jsou nejvyšší hory Žitavského pohoří. Jsou - jako i velká èást pohoří - sopeèného pùvodu.