logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Großschönau


bild

Statistika

PSČ: 02779
Předvolba: 035841
6 448 Obyvatel
Plocha: 23,00 km²
Internet:
www.grossschoenau.de
Starosta:
Frank Peuker

Rekreaèní obec Großschönau je tkalcovská vesnice s 300letou tradicí a dnes stále vysoce moderním textilním prùmyslem. Leží v údolá Mandavy, návštìvníkùm nabízí nádherný obraz zhruba 300 hornolužických podstávkových domù, ve kterých kdysi pracovalo 1000 tkalcovských stavù.

bildZa návštìvu stojí urèitì Nìmecké muzeum damašku a froté, ale také Muzeum motocyklù a techniky.

bild Rodinnou zábavu nabízí Trixi-Park Zittauer Gebirge. Chatové sídlištì, kemping a zařízení pro volnoèasové aktivity doplòují nabídku celoroènì otevřeného koupalištì a lesního koupalištì s 20.000 èm vodní plochy.