logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Region

pohoří V jihovýchodním cípu Saska, u Trojzemí Èeska a Polska, zve rozmanité středohoří k nenároèné rekreaci. Žulové horské hřbety, sopeèné vrcholky, výrazné pískovcové hory a malabná údolí propùjèují této krajinì nezamìnitelnou tvář. Mimořádným klenotem je Žitavské pohoří. Úžasné pískovcové skály a svérázná krajina jsou mimořádnou krásou nejmenšího nìmeckého středohoří.

pohoří Vsi v Horní Lužici se vyznaèují pùvodností svých podstávkkových domù, lidovou architekturou ze 17. až 19. století. V této jedinec(né forme( se zrcadlí píle a láska k vlasti Hornolužic(anu*, pr(átelského lidu, který je spjat s domovskou pu*dou. Krajina je bohatá na kulturne(-historické pame(tihodnosti, muzea/hrady, tradic(ní r(emesla a nabízí ru*znorodé možnosti ke strávení pe(kne( prožitých volných dní. Nesc(etné hranic(ní pr(echody umožn(ují zajímavé výlety na c(eské hrady a zámky, do Krkonoš a do Prahy (100 km).