logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Okolí

BautzenŽitavské pohoří leží v jihovýchodní èásti Saska a má výbornou polohu jako výchozí bod pro jednodenní výlety. Nejblíže se nalézá 1000leté mìsto Budyšín. Se středovìkým centrem a mnoha vìžemi přitahuje mnoho turistù. V blízkosti Budyšína leží dinosauří park Kleinwelka. Najdete zde prehistorické ještìry v životní velikosti. Povinností je návštìva sousedního labyrintu. Kromì tradièního labyrintu je tu také hrací a sportovní labyrint. Nabídku doplòuje park po starých èasech (Ostalgiepark).

dresdenSnadno dosažitelné jsou také Drážďany, Florencie na Labi. Po pouhé 1,5 hodinì jízdy se dostanete do hlavního mìsta Svobodného státu Sasko. Zde mùžete navštívit rùzné památky jako Zwinger, Semperovu operu nebo obnovený kostel Frauenkirche. Drážďany nabízí také spoustu kulturních zážitkù. Nejznámìjší je asi Dixiland-Festival konaný na jaře.

MoritzburgDrážďany nabízí i pùvabné okolí. Zámky jako třeba lovecký zámeèek Moritzburg nebo zámek Pillnitz odnesou návštìvníky do èasù saského baroka. Budete chodit místnostmi a zahradami, kterými chodil už "August Silný" (saský kurfiřt a král polský).

Jelikož se Žitavské pohoří nalézá v Trojzemí "Nìmecka-Èeska-Polska", je to jen kousek cesty na výlety do sousedních zemí. Je jedno, chcete-li do Krkonoš za turistikou nebo zimními sporty (60km) nebo do hlavního mìsta Prahy (100 km), Žitavské pohoří je vždy správný výchozí bod.