logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Waltersdorf


bild

Statistika

PSČ: 02799
Předvolba: 035841
1 418 Obyvatel
Plocha: 8,82 km²
Internet:
www.erholungsort-waltersdorf.de
Představený obce: Karin Szalai

bild Waltersdorf se nachází na úpatí Luže; se 793 m nejvyšší horou Žitavského pohoří. Pro protáhlou obec je typických 230 památkovì chránìných podstávkových domù. Pro turisty je jistì lákavé strávit dovolenou jednou ve starém, útolném domì.

bild Svým hostùm nabízí toto místo přes 50 km dobře znaèených turistických cest. V zimì jsou ve Waltersdorfu k dispozici 4 lyžařské vleky, stopy a sáòkařské svahy. Kromì toho nabízí lokalita bohatý výbìr nabídek pro své hosty, například prohlídky stezky okolo památek, pochodòové a lyžařské výlety.

bildPřes dva (turistické) hranièní přechody do Èeska mùže host navštívit èeskou èást pohoří.