logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Pìší túry

Wandern"Pouze pìšky vychutnáte krásy přírody!" - to řekl svobodný pán von Knigge v 18. století. To, že má pravdu, dokazuje stoupající poptávka po turistické dovolené. Na pìší objevování vlasti je potřeba èasu a radosti. Obojí se střetává teprve ke konci 19. století. Masy turistù nepožadovaly před rokem 1850 upravené turistické stezky, kolem roku 1880 se objevují první spolky (Naturfreunde, Riesengebirgsverein) a ve zhořelecké oblasti se objevuje v roce 1930 první turistický prùvodce, který stojí za zmínku. Horní Lužice je známá turistická oblast. Bylo oznaèeno množství tras a cílù. V Hornolužické pahorkatinì a Žitavském pohoří naleznou přátelé turistiky v každém roèním období vdìèné trasy.

WandernV kvìtnu 2000 byl zahájen zvláštním turistickým dnem zvláštní druh "Hornolužické turistické boty". Celým regionem vede 300 kilometrù turistických tras, které spolu s malými a vìtšími cestami tvoří širokou turistickou síť.

WandernV útulných horských chatách a restauracích podél turistických tras se dostane turistùm nejlepší péèe. Na nauèných stezkách, které vedou např. Lužickým vrchovištìm pod Luží, mùžete zároveò udìlat nìco pro vzdìlání. Zvláštní nabídkou je "turistika bez zavazadel" na Hornolužické horské stezce - "dobýváte" nejvyšší a nejznámìjší hory Žitavského pohoří. Vede se 793 metry n.m. Luž ve Waltersdorfu, následovaná je Hochwaldem v Ojbínu.