logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Vodní sporty

SeeV teplých roèních obdobích je Žitavské pohoří El Dorádem vodních sportovcù. Olbersdorfské jezero, které vzniklo v roce 2001 u příležitosti Zahrádkářské saské výstavy ze starého hnìdouhleného dolu, tvoří centrum vodních sportù.

SeeU Olbersdorfského jezera si mùžete aktivnì odpoèinout, ať už chcete plavat, plachtit, veslovat nebo se potápìt. Na Vaši návštìvu èeká škola surfování a potápìní, ale také pláž s jemným pískem.

Mimořádnou událostí je pravidelný trialonový závod "O-See-Challenge".